Nghị quyết về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang

  • 03 tháng 8, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị quyết về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


8


Ký hiệu

2006/NQ-CP

Ngày ban hành

26/05/2006

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Nghị quyết về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị quyết 
Tệp đính kèmNQ8CP.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :