Nghị quyết về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghị quyết về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bảnKý hiệuNgày ban hành

01/01/1992

Người ký

Nông Đức Mạnh

Trích yếu

Nghị quyết về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Nghị quyết 
Tệp đính kèmNQ1992QH.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :