Định mức nguyên vật liệu

  • 26 tháng 7, 2010
  • 71 lượt xem
  • 0 bình luận

Nếu hàng năm hoặc đầu chu kỳ sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp không đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu thì bị xử phạt như thế nào? Điều, khoản, văn bản nào quy định? Xin Ban tư vấn giải đáp giúp. Em xin cám ơn.
Nếu hàng năm hoặc đầu chu kỳ sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp không đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu thì bị xử phạt như thế nào? Điều, khoản, văn bản nào quy định? Xin Ban tư vấn giải đáp giúp. Em xin cám ơn.

Theo hướng dẫn của Thông tư 130/2008/TT-BTC, đầu năm hoặc đầu mỗi chu kỳ sản xuất, Doanh nghiệp phải đăng ký định mức sản xuất đến Cơ quan thuế hoặc trong năm có điều chỉnh thì chậm nhất là thời hạn nộp quyết toán thuế năm. Nếu Doanh nghiệp không nộp thì Cơ quan thuế sẽ phạt theo Luật quản lý thuế.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :