Nhà thầu vi phạm

Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
  • Nhà thầu vi phạm
  • 15 tháng 7, 2014

Nguyên tắc xử lý vi phạm 1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo một hoặc các hình thức sau đây: cảnh cáo, phạt tiền, ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật