Nộp thuế đối với tiền bán hồ sơ mời thầu?

  • 15 tháng 7, 2014
  • 1191 lượt xem
  • 0 bình luận

Hỏi :


Theo Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính số: 15033/BTC-ĐT ngày 07/11/2011 về việc quản lý sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu trong đó quy định 'Chủ đầu tư ( ban qủan lý Dự án) được sử dụng tiền bán HSMT để chi cho việc in ấn hồ sơ tài liệu và các chi phí cần thiết khác phục vụ cho công tác đấu thầu, đồng thời nộp thuế theo quy định. Xin hỏi cơ quan của em có phải nộp thuế không và em phải làm những thủ tục gì; hiện nay hằng tháng em chỉ sử dụng biên lai thu phí, lệ phí do Chi cục thuế cung cấp để thu phí do bán HSMT, chi tiêu các khoản cần thiết và số còn lại nộp vào Ngân sách theo hướng dẫn là có đúng như hướng dẫn không? Xin  hướng dẫn cụ thể hơn. Cơ quan em công tác là đơn vị do UBND huyện thành lập, hoạt động bằng nguồn kinh phí thu từ việc QLDA.

Trả lời :


Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính số 15033/BTC-ĐT ngày 07/11/2011 có nêu rõ tiền bán hồ sơ mời thầu cần được bán theo mức giá nào, thực hiện để bù đắp cho những hạng mục chi tiêu nào, thuế khoá ra sao,… Khoản thu này mang ý nghĩa giá dịch vụ nhiều hơn là phí cho nên phải thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng hoá đơn GTGT và thuế TNDN (nếu có).

Chủ đầu tư (BQLDA) tuy không phải là đơn vị kinh doanh nhưng có cung cấp dịch vụ phục vụ cho các nhà thầu, có thu tiền về bán hồ sơ thầu thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định.

BQL dự án cần liên hệ với cơ quan thuế địa phương để mua hoá đơn GTGT, thực hiện xuất hoá đơn mỗi lần bán hồ sơ cho nhà thầu. Số tiền thu được phải khai nộp thuế GTGT, còn lại được hạch toán riêng vào một tài khoản (tương tự như doanh thu hoạt động khác), chi phí liên quan đến tổ chức thầu được kết chuyển, nếu còn lãi thì nộp thuế TNDN 25%. Trường hợp chỉ hạch toán được doanh thu, không hạch toán riêng được chi phí thì nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu như hướng dẫn tại TT số 130/2008, số 18/2011 của Bộ Tài chính.
Sau khi nộp thuế xong thì số tiền còn lại được sử dụng như văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà Bạn đọc đề cập trong thư hỏi./.

 
  • TAG :