Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


16


Ký hiệu

LCT/HĐNN8

Ngày ban hành

13/03/1989

Người ký

Võ Chí Công

Trích yếu

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá

Cơ quan ban hành

Hội đồng Nhà nước

Phân loại

Pháp lệnh 
Tệp đính kèmPL16HĐNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :