Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

  • 03 tháng 8, 2010
  • 30 lượt xem
  • 0 bình luận

Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


31


Ký hiệu

L/CTN

Ngày ban hành

29/03/1994

Người ký

Lê Đức Anh

Trích yếu

Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

Cơ quan ban hành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phân loại

Pháp lệnh 
Tệp đính kèmPL31TVQH.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật