Pháp lệnh Thuế Tài nguyên

  • 28 tháng 7, 2010
  • 117 lượt xem
  • 0 bình luận
Pháp lệnh Thuế Tài nguyên
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


34


Ký hiệu

LCT/HĐNN8

Ngày ban hành

09/04/1990

Người ký

Võ Chí Công

Trích yếu

Pháp lệnh Thuế Tài nguyên

Cơ quan ban hành

Hội đồng Nhà nước

Phân loại

Pháp lệnh 
Tệp đính kèmPL34HĐNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :