Phê duyệt Dự án đầu tư bước 1 giai đoạn I 91999 - 2002) Đại học Huế

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận

Phê duyệt Dự án đầu tư bước 1 giai đoạn I 91999 - 2002) Đại học Huế

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


578


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

24/05/1999

Người ký

Phạm Gia Khiêm

Trích yếu

Phê duyệt Dự án đầu tư bước 1 giai đoạn I 91999 - 2002) Đại học Huế

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH578TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :