Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Bình Thuận

  • 03 tháng 8, 2010
  • 69 lượt xem
  • 0 bình luận

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Bình Thuận

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


173


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

14/03/1997

Người ký

Trần Đức Lương

Trích yếu

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Bình Thuận

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD173TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :