QĐ chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, bổ sung cho Binh đoàn 16 thực hiện các dự án Phát triển Kinh tế - xã hội kết hợp quốc phòng an ninh

  • 03 tháng 8, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, bổ sung cho Binh đoàn 16 thực hiện các dự án Phát triển Kinh tế - xã hội kết hợp quốc phòng an ninh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


970


Ký hiệu

Qđ-TTG

Ngày ban hành

09/09/2004

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

QĐ chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, bổ sung cho Binh đoàn 16 thực hiện các dự án Phát triển Kinh tế - xã hội kết hợp quốc phòng an ninh

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH970TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :