QĐ chuyển mục đích sử dụng đất lâm - nông nghiệp để xây dựng nhà máy thuỷ điện tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

  • 03 tháng 8, 2010
  • 54 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ chuyển mục đích sử dụng đất lâm - nông nghiệp để xây dựng nhà máy thuỷ điện tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


872


Ký hiệu

QĐ-TTG

Ngày ban hành

01/08/2003

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

QĐ chuyển mục đích sử dụng đất lâm - nông nghiệp để xây dựng nhà máy thuỷ điện tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH872TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :