QĐ giảm và chậm nộp tiền sử dụng đất ở cho các hộ là cán bộ công nhân viên khi chia tách tỉnh phaỉ chuyển công tác về tỉnh mới

  • 03 tháng 8, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ giảm và chậm nộp tiền sử dụng đất ở cho các hộ là cán bộ công nhân viên khi chia tách tỉnh phaỉ chuyển công tác về tỉnh mới

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


876


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

16/10/1997

Người ký

Nguyễn Công Tạn

Trích yếu

QĐ giảm và chậm nộp tiền sử dụng đất ở cho các hộ là cán bộ công nhân viên khi chia tách tỉnh phaỉ chuyển công tác về tỉnh mới

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD876TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :