QĐ điều chỉnh Danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư đối với tỉnh Tây Ninh

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ điều chỉnh Danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư đối với tỉnh Tây Ninh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


125


Ký hiệu

2001/QĐ-TTG

Ngày ban hành

22/08/2001

Người ký

Nguyễn Mạnh Cầm

Trích yếu

QĐ điều chỉnh Danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư đối với tỉnh Tây Ninh

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD125TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :