QĐ phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

  • 28 tháng 7, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


386


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

07/06/1997

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

QĐ phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD386TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :