QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đội tầu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thủy đặc sản Thanh Hóa

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đội tầu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thủy đặc sản Thanh Hóa

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


821


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

03/10/1997

Người ký

Nguyễn Công Tạn

Trích yếu

QĐ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đội tầu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thủy đặc sản Thanh Hóa

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD821TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :