QĐ. Phê duyệt kế haọch sử dụng đất namư 1997 của tỉnh Đồng Tháp

  • 03 tháng 8, 2010
  • 57 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ. Phê duyệt kế haọch sử dụng đất namư 1997 của tỉnh Đồng Tháp

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


411


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

14/06/1997

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

QĐ. Phê duyệt kế haọch sử dụng đất namư 1997 của tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD411TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :