QĐ. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của thành phố Hà Nội

  • 03 tháng 8, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của thành phố Hà Nội

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


413


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

14/06/1997

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

QĐ. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của thành phố Hà Nội

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD413TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :