QĐ phe duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Thái Bình.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ phe duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Thái Bình.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


203


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

04/04/1997

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

QĐ phe duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Thái Bình.

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD203TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :