QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Vĩnh Long

  • 03 tháng 8, 2010
  • 116 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Vĩnh Long

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


259


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

23/04/1997

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 của tỉnh Vĩnh Long

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD259TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :