QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 tỉnh Yên bái

  • 03 tháng 8, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 tỉnh Yên bái

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


318


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

15/05/1997

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1997 tỉnh Yên bái

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD318TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :