QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phong Phú, thành phố Hồ Chí Minh

  • 28 tháng 7, 2010
  • 126 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phong Phú, thành phố Hồ Chí Minh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


98


Ký hiệu

QĐ-TTG

Ngày ban hành

31/01/2002

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

QĐ thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phong Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH98TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :