QĐ thay đổi chủ đầu tư Dứan đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu công nghiệp này

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

QĐ thay đổi chủ đầu tư Dứan đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu công nghiệp này

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


544


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

08/07/2002

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

QĐ thay đổi chủ đầu tư Dứan đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu công nghiệp này

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH544TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :