QĐ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận
QĐ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


136


Ký hiệu

2005/QĐ-UB

Ngày ban hành

24/01/2005

Người ký

Trương Văn Sáu

Trích yếu

QĐ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Vĩnh Long

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD136UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :