QĐ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt đoọng kinh doanh xe ôtô, xe bai bánh gắn máy

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận
QĐ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt đoọng kinh doanh xe ôtô, xe bai bánh gắn máy
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


41


Ký hiệu

2002/QĐ-TTG

Ngày ban hành

18/03/2002

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

QĐ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt đoọng kinh doanh xe ôtô, xe bai bánh gắn máy

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD41TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :