QĐ V/v Điều chỉnh mức thu phí thăm quan di tích Nhị thanh, Tam thanh, Chùa tiên, Giếng tiên

  • 28 tháng 7, 2010
  • 73 lượt xem
  • 0 bình luận
QĐ V/v Điều chỉnh mức thu phí thăm quan di tích Nhị thanh, Tam thanh, Chùa tiên, Giếng tiên
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1307


Ký hiệu

QĐ-UB-TC

Ngày ban hành

11/08/2000

Người ký

Đoàn Bá Nhiên

Trích yếu

QĐ V/v Điều chỉnh mức thu phí thăm quan di tích Nhị thanh, Tam thanh, Chùa tiên, Giếng tiên

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Lạng Sơn

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD1307UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :