QD cho Cong ty TNHH Thắng Lợi thuê dất để xây dựng nhà máy gạch men ôp tuờng tai thị trấn Bến Lức huyện Bến Lức Long An

  • 03 tháng 8, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận

QD cho Cong ty TNHH Thắng Lợi thuê dất để xây dựng nhà máy gạch men ôp tuờng tai thị trấn Bến Lức huyện Bến Lức Long An

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


246


Ký hiệu

TTG

Ngày ban hành

18/04/1997

Người ký

Trần Đức Lương

Trích yếu

QD cho Cong ty TNHH Thắng Lợi thuê dất để xây dựng nhà máy gạch men ôp tuờng tai thị trấn Bến Lức huyện Bến Lức Long An

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD246TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :