Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí kiểm soát băng đĩa có chương trình

  • 28 tháng 7, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận
Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí kiểm soát băng đĩa có chương trình
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


6


Ký hiệu

2003/TT-BTC

Ngày ban hành

13/01/2003

Người ký

Trương Chí Trung

Trích yếu

Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí kiểm soát băng đĩa có chương trình

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD6BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :