Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

  • 28 tháng 7, 2010
  • 79 lượt xem
  • 0 bình luận
Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


61


Ký hiệu

2005/QĐ-UBND

Ngày ban hành

07/12/2005

Người ký

Phạm Thị Bích Lựa

Trích yếu

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Quảng Bình

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD61UB01.rtf
QD61UB02.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :