Quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất đai.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất đai.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


4045


Ký hiệu

2002/QĐ-UB

Ngày ban hành

15/11/2002

Người ký

Ngô Đức Vượng

Trích yếu

Quy định cụ thể một số điểm về quản lý, sử dụng đất đai.

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Phú Thọ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD4045UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :