Quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi

  • 28 tháng 7, 2010
  • 81 lượt xem
  • 0 bình luận

Quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


7


Ký hiệu

CP

Ngày ban hành

15/01/1998

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND7CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :