Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

  • 03 tháng 8, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


57


Ký hiệu

2005/QĐ-UBND

Ngày ban hành

16/11/2005

Người ký

Phan Lâm Phương

Trích yếu

Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Quảng Bình

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD57UB01.rtf
QD57UB02.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :