Quyđịnh giá tính thuế tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyđịnh giá tính thuế tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


494


Ký hiệu

QĐ-UB

Ngày ban hành

12/05/2000

Người ký

Dương Đình Hân

Trích yếu

Quyđịnh giá tính thuế tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Bắc Kạn

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD494UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :