Quyết định bổ sung nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo phân bổ lao động và dân cư Trung ương

  • 03 tháng 8, 2010
  • 77 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định bổ sung nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo phân bổ lao động và dân cư Trung ương

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


60


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/04/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Quyết định bổ sung nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo phân bổ lao động và dân cư Trung ương

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD60HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :