Quyết định ban hành Quy chế về giao thầu và nhận thầu trong xây dựng cơ bản

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định ban hành Quy chế về giao thầu và nhận thầu trong xây dựng cơ bản

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


217


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

08/08/1985

Người ký

Đỗ Mười

Trích yếu

Quyết định ban hành Quy chế về giao thầu và nhận thầu trong xây dựng cơ bản

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD217HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :