Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải V/v Tổ chức thu phí Quốc lộ 3

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải V/v Tổ chức thu phí Quốc lộ 3
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


560


Ký hiệu

1999/QĐ-BGTVT

Ngày ban hành

06/03/1999

Người ký

Bộ trưởng : Lê Ngọc Hoàn

Trích yếu

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải V/v Tổ chức thu phí Quốc lộ 3

Cơ quan ban hành

Bộ Giao thông vận tải

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD560BGTVT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :