Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


117


Ký hiệu

2004/QĐ-BKH

Ngày ban hành

16/02/2004

Người ký

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Trích yếu

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai

Cơ quan ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD117BKH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :