Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.V/v ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vận liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.V/v ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vận liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


19


Ký hiệu

2001/QĐ-BTC

Ngày ban hành

28/03/2001

Người ký

Vũ Văn Ninh

Trích yếu

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.V/v ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vận liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD19BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :