Quyết định của Bộ truởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức thu phí, đoạn Ninh Hòa - Phan rang Quốc lộ 1A

  • 28 tháng 7, 2010
  • 69 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định của Bộ truởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức thu phí, đoạn Ninh Hòa - Phan rang Quốc lộ 1A
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3268


Ký hiệu

1998/QĐ-BGTVT

Ngày ban hành

08/12/1998

Người ký

Bộ trưởng : Lê Ngọc Hoàn

Trích yếu

Quyết định của Bộ truởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức thu phí, đoạn Ninh Hòa - Phan rang Quốc lộ 1A

Cơ quan ban hành

Bộ Giao thông vận tải

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD3268BGTVT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :