Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phân định dịa hạt công chứng Hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phân định dịa hạt công chứng Hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


8


Ký hiệu

2001/QD-UB

Ngày ban hành

30/03/2001

Người ký

Đoàn Bá Nhiên

Trích yếu

Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phân định dịa hạt công chứng Hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Lạng Sơn

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD8UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :