Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2003 của tỉnh Lạng Sơn.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 57 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2003 của tỉnh Lạng Sơn.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


8


Ký hiệu

2002/QĐ-UB

Ngày ban hành

14/05/2003

Người ký

Đoàn Bá Nhiên

Trích yếu

Quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2003 của tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Lạng Sơn

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD8UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :