Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương Quy định lập và xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương Quy định lập và xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


2946


Ký hiệu

1999/QĐ-UB

Ngày ban hành

14/12/1999

Người ký

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Nhưng

Trích yếu

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương Quy định lập và xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn.

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Hải Dương

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD2946UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :