Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh

  • 28 tháng 7, 2010
  • 133 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3110


Ký hiệu

2000/QĐ-UB

Ngày ban hành

01/12/2000

Người ký

Hà Văn Hiền

Trích yếu

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Quảng Ninh

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD3110UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :