Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3


Ký hiệu

2005/QĐ-UB

Ngày ban hành

27/01/2005

Người ký

Đoàn Bá Nhiên

Trích yếu

Quyết định của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Lạng Sơn

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD3UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :