Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế phòng hộ xung yếu ven hồ Hoà Bình

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế phòng hộ xung yếu ven hồ Hoà Bình

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


219


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

15/06/1990

Người ký

Đồng Sĩ Nguyên

Trích yếu

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế phòng hộ xung yếu ven hồ Hoà Bình

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD219CTHĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :