Quyết định phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng vườn quốc gia Ba Bể (giai đoạn I)

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng vườn quốc gia Ba Bể (giai đoạn I)

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


83


Ký hiệu

TTg

Ngày ban hành

10/11/1992

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Quyết định phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng vườn quốc gia Ba Bể (giai đoạn I)

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD83TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :