Quyết định về các chính sách đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

  • 28 tháng 7, 2010
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về các chính sách đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


80


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

09/05/1988

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Quyết định về các chính sách đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD80HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :