Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường

  • 03 tháng 8, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


94


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1981

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD94HĐBT.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :