Quyết định về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


36


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

05/02/1990

Người ký

Nguyễn Khánh

Trích yếu

Quyết định về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD36CTHĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :