Quyết định về công tác tín dụng, tiền tệ, thanh toán của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chủ trương sửa đổi hệ thống giá bán buôn

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định về công tác tín dụng, tiền tệ, thanh toán của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chủ trương sửa đổi hệ thống giá bán buôn
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


134


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

01/01/1981

Người ký

Đỗ Mười

Trích yếu

Quyết định về công tác tín dụng, tiền tệ, thanh toán của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chủ trương sửa đổi hệ thống giá bán buôn

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD134HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :